Գնումների պլան

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 20, 2017

Գնումների պլան


Հաշվետվություն (2017)

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 25, 2017

Ֆայլ 1 Ֆայլ 2


ՀՀ ԿԳՆ Ձորագյուղի ավագ դպրոցի հաստիքացուցակն ու նախահաշիվը

Posted by: | Posted on: Հունվարի 10, 2017
ՀՀ ԿԳՆ Ձորագյուղի ավագ դպրոցի հաստիքացուցակն ու նախահաշիվը